Plato: About Plato
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
 
Contact | Instellingen | Log out | | |

Hier ziet u welke faculteiten (of welke opleidingen uit een faculteit) bepaalde Plato-onderdelen gebruiken. Elke faculteit heeft een eigen Plato-website, deze zijn echter functioneel volledig equivalent, het maakt dus niet uit welke website je gebruikt.

This page lists the faculties (or the programs) that use parts of Plato. Each faculty has a dedicated Plato website, these are equivalent, so it doesn't matter which site you use.

  A B C D E F G H I J K
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Recht en Criminologie Wetenschappen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ingenieurswetenschappen en Architectuur Economie en Bedrijfskunde Diergeneeskunde Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Bio-ingenieurswetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Politieke en Sociale Wetenschappen
Faculty Arts and Philosophy Law and Criminology Sciences Medicine and Health Sciences Engineering and Architecture Economics and Business Administration Veterinary Medicine Psychology and Educational Sciences Bioscience Engineering Pharmaceutical Sciences Political and Social Sciences
Website lw re we ge ea eb di pp bw fw ps
Onderzoekspaper
Research paper
                 
Bachelorproef
Bachelor thesis
    Biologie                
Masterproef
Master thesis
   
  • Biologie
  • Geografie
  • Geomatica
  • Geologie
  • Informatica
  • Statistical Data Analysis
           
Stages
Internship
 
  • Geografie
  • Geomatica
  • Informatica
           
Doctoraten
PhD
         
EVK-aanvragen
EVK applications
                   
CWO-aanvragen
CWO applications
                 
Begincompetenties                    
Aanstellingen lesgevers